Deratyzacja szczurów w mieszkaniu- fizyczna czy mechaniczna?

Gryzonie, a w szczególności szczury są obecnie prawdziwym problemem, który pojawia się nie tylko na osiedlach mieszkaniowych, ale coraz częściej także i w biurach oraz prywatnych posesjach. Właśnie w tym celu powstała deratyzacja szczurów, czyli metoda ich zwalczania. Można wyróżnić deratyzację chemiczną i fizyczną. Na czym polegają obie metody?

Chemiczna deratyzacja szczurów

Chemiczna deratyzacja szczurów https://centrumdezynfekcji.pl/deratyzacja/ polega na rozkładaniu substancji biobójczych, które mają pomóc w zwalczeniu gryzoni z danego obszaru poprzez ich wytrucie. Trutki są dobierane indywidualnie przy uwzględnieniu liczebności i gatunku szczurów, a także pory roku.

Zwykle profesjonalna, chemiczna deratyzacja szczurów powinna zostać przeprowadzona przez administrację lub wspólnotę zarządzającą osiedlem co najmniej 3 razy w roku. Prace deratyzacyjne należy zawsze zlecać profesjonalnym firmom, które posiadają niezbędne środki i wiedzę z zakresu walki z gryzoniami.

Fizyczna deratyzacja szczurów

Drugą z metod jest fizyczna deratyzacja szczurów. Tak naprawdę w zakres tej metody mogą wchodzić różnorodne czynności, które należy przeprowadzić. Wówczas niezbędne jest ocenienie wielkości populacji gryzoni, a tak, że zidentyfikowanie miejsca, w którym one głównie występują. Konieczne jest również wyeliminowanie wszelkich szczelin i innych możliwych przestrzeni, przez które szczury dostają się do danego miejsca.

Następnie należy dobrać odpowiednie substancje, które zwabią szczury w wyznaczone miejsca. Oczywiście dobór substancji wabiących również musi być ściśle związany z miejscem, w którym szczury występują, a także od tego, co jest źródłem ich pokarmu. Fizyczną deratyzację szczurów również o wiele lepiej jest zlecić profesjonalnej firmie, która posiada odpowiednią wiedzę i będzie wstanie skutecznie rozwiązać problem z niechcianymi gryzoniami.