Nowe mieszkania w budowie, czyli co musi wziąć pod uwagę deweloper, który chce je zbudować

Deweloper inwestujący w nowe mieszkania musi najpierw zadbać o odpowiednią działkę. Wybór ten nie może być decyzją pochopną, lecz musi być poprzedzony dokładnymi, wielopłaszczyznowymi analizami finansowymi.

Lokalizacja inwestycji

Obowiązkiem dewelopera jest wybór jak najkorzystniejszej działki pod inwestycję. Inwestorzy najczęściej kupują działki w funkcjonalnych dzielnicach o bardzo dobrych perspektywach rozwoju. Istotną kwestią jest bliskość szkół, przedszkoli, ale też punktów służby zdrowia (przychodnie, szpitale itd.). Z punktu widzenia dewelopera, korzystne są też działki położone blisko terenów rekreacyjnych.

Inwestycja w działkę powinna być również poprzedzona analizami pod kątem dostępności mediów, a zwłaszcza wody i sieci energetycznej. Ważną cechą działki deweloperskiej jest również łatwy dostęp do najważniejszych obiektów w mieście. Dla przykładu, osiedla budowane na ulicy Legnickiej we Wrocławiu oferują łatwy dojazd tramwajem do centrum (maksymalnie 10 minut).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pewien wpływ na wybór działki deweloperskiej ma też Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to dokument wydany przez Urząd Miasta lub Gminy, który określa warunki zabudowy budynków wchodzących w skład osiedla. Warunki te obejmują m.in. kąt nachylenia dachu oraz minimalną, wolną przestrzeń dla samochodów (w przeliczeniu na jedno mieszkanie). Trzeba przyznać, że budowa parkingu może w znaczący sposób wpłynąć na redukcję przestrzeni pod nowe mieszkania deweloperskie.

Deweloper decydujący się na zakup działki pod budowę nowych mieszkań musi również wziąć pod uwagę wszystkie kwestie prawne, geologiczne (np. stopień nawodnienia gruntów), bliskość obszarów o charakterze zabytkowym i ewentualne zagrożenie powodziowe. Na opłacalność inwestycji wpływ będzie miała także bliskość drzew, za usunięcie których deweloper musi zapłacić. Jednym słowem – spektrum branych pod uwagę czynników jest tu bardzo duże, a one same mogą sprawić, że budowa nowych mieszkań na sprzedaż stanie się nieopłacalna.

Podsumowanie

Przed rozpoczęciem budowy mieszkania na sprzedaż deweloper musi wykonać rzetelną analizę zysków i strat. Należy przy tym uwzględnić szereg czynników prawnych, geologicznych, finansowych, logistycznych a nawet społecznych.

Więcej mieszkań od dewelopera znajdziesz tu.